Return to places

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi / International Mugham Center

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi / International Mugham Center
Address
Bulvar, Neftçilər prospekti 9, Bakı, Azərbaycan, Baku
About the venue

AZ
Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi (azərbaycanca: Beynəlxalq Muğam Mərkəzi) tarixi atmosferi müasir rahatlıqla birləşdirən unikal mədəniyyət mərkəzidir. Möhtəşəm akustikası ilə tanınan məkan dünya şöhrətli sənətçilərin möhtəşəm çıxışlarına ev sahibliyi edir. Muğam Mərkəzi ifaçıların sənətindən zövq almaq üçün mükəmməl mühit yaratmaq üçün təfərrüatlara böyük diqqət yetirilməklə dizayn edilmişdir. Mənzərəli şəhərdə yerləşən bu mərkəz Azərbaycanın mədəni irsinin əsl incisidir, incəsənətə işıq saçır və dünya auditoriyasının diqqətini cəlb edir.

ENG
The International Mugham Center in Baku (Azerbaijani: Beynəlxalq Muğam Mərkəzi) is a unique cultural centre that combines a historical atmosphere with modern comfort. Known for its stunning acoustics, the venue hosts spectacular performances from world-renowned artists. Mugham Center has been designed with meticulous attention to detail to create the perfect environment to enjoy the artistry of the performers. Located in the picturesque city, this centre is a true jewel in Azerbaijan's cultural heritage, shining a light on the arts and attracting the attention of a global audience.

RU
Международный центр мугама в Баку (азерб. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi) – это уникальный культурныйцентр, сочетающий в себе историческую атмосферу с современным комфортом. Известный своейпотрясающей акустикой, этот центр является местом проведения ошеломляющих выступленийартистов с мировым именем. Площадка разработана с особым вниманием к деталям, чтобы создатьидеальную среду для наслаждения мастерством исполнителей. Расположенный в живописномгороде, этот центр является истинной жемчужиной в культурном наследии Азербайджана, освещаясветом искусство и привлекая внимание мировой аудитории.

Events