Return to places

Kamera və Orqan Musiqisi Zalının binası / Hall of Chamber and Organ Music

Kamera və Orqan Musiqisi Zalının binası / Hall of Chamber and Organ Music
Address
28 May küç.41, Bakı 1010 __
About the venue

AZ

Bakıda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalı memar Adolf Eichler tərəfindən neo-qotik üslubda dizayn edilmişdir. Onun Marburqdakı Müqəddəs Yelizaveta kilsəsindən ilhamlandığı güman edilir. Saytın tarixi əhəmiyyəti onun yaradılmasının müxtəlif mərhələlərində Emmanuel Nobel kimi görkəmli şəxsiyyətlərin iştirakı ilə vurğulanır.

Hazırda bu nadir tarixi məkan Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin balansında olan konsert salonuna çevrilib. Burada müntəzəm olaraq konsertlər, o cümlədən orqan musiqisinin görkəmli ifaları keçirilir. Binanın memarlıq xüsusiyyətləri əla akustikanı təmin edir və musiqi axşamları üçün fərqli atmosfer yaradır.

ENG

The building of the Hall of Chamber and Organ Music in Baku was designed by the architect Adolf Eichler in neo-Gothic style. It's believed that he was inspired by the Church of Saint Elizabeth in Marburg. The historical significance of the site is accentuated by the involvement of notable figures, such as Emmanuel Nobel, at various stages of its creation.

Currently, this unique historical venue has been transformed into a concert hall owned by the Ministry of Culture of Azerbaijan. Concerts are regularly held here, including outstanding organ music performances. The architectural features of the building ensure excellent acoustics and create a distinctive atmosphere for musical evenings.

RU

Площадка здания Зала Камерной и Органной Музыки в Баку была создана по проекту архитектора Адольфа Эйхлера в стиле неоготики. Считается, что его вдохновила церковь святой Елизаветы в Марбурге. Историческое значение места подчеркивается участием таких значимых личностей, как Эммануэль Нобель, на различных этапах её создания.

В настоящее время эта уникальная историческая площадка преобразована в концертный зал, принадлежащий министерству культуры Азербайджана. Здесь регулярно проходят концерты, включая выдающиеся концерты органной музыки. Особенности здания обеспечивают отличную акустику и создают неповторимую атмосферу для музыкальных вечеров.

Events

No events to display